- VACATURE voor STAFJURIST

VACATURE voor STAFJURIST (22,5-30 uur)
Orde van Advocaten in het arrsondissement Den Haag

Heeft het toezicht op advocaten uw interesse, het klacht- en tuchtrecht? Bent u bereid mee
te denken met advocaten, hen te adviseren over de beroepsuitoefening, te bemiddelen bij
conflicten? Wilt u meewerken in onze kleine organisatie, waar op professionele en informele
wijze ondersteuning wordt geboden aan de deken en Raad van de Orde?

Graag komen wij in contact met een communicatief vaardige jurist die collegialiteit en
professionaliteit hoog in het vaandel heeft staan en ons team wil komen versterken.

Het speelveld
De Haagse Orde van Advocaten is de beroepsorganisatie van de ruim 1900 advocaten die in
het arrondissement Den Haag de praktijk uitoefenen. De Raad van de Orde vormt het
bestuur van de Orde. De deken is voorzitter, en houdt toezicht op de advocaten in het
arrondissement. Zij is onder andere verantwoordelijk voor de klachtbehandeling en
bemiddeling. De Raad van de Orde behartigt de belangen van de advocatuur en neemt
maatregelen ter bevordering van een goede praktijkuitoefening.

De stafjurist zal worden belast met verschillende taken en werkzaamheden. Deze bestaan
onder meer uit: het onderzoek en de bemiddeling van klachten die tegen advocaten worden
ingediend, het onderzoeken van signalen die over advocaten worden ontvangen en het
uitvoeren van overig toezichtbeleid (opvraag CCV/kengetallen/enz.), het opstellen van
dekenbezwaren tegen advocaten, het geven van advies aan en bemiddelen bij conflicten
tussen advocaten, het bezoeken van advocatenkantoren en de voorbereiding en
verslaglegging hiervan, en het functioneren als functionaris gegevensbescherming van het
Bureau.

Jouw profiel
Je hebt affiniteit met de advocatuur en hebt een studie Nederlands recht (HBO/WO)
afgerond. Wij zoeken een jurist met een vlotte pen, die integer en verantwoordelijk is,
stressbestendig en doortastend, en die graag in een team werkt, dat collegialiteit,
professionaliteit en werkplezier hoog in het vaandel heeft staan.

Reageren: Uw motivatie en CV kunt u tot 15 december a.s. per email sturen aan de adjunctsecretaris, mr. Saskia van der Toorn, svandertoorn@haagseorde.nl. Voor meer informatie kunt u haar ook bereiken op 070 – 416 6120.

Acquisitie naar aanleiding van dit bericht wordt niet op prijs gesteld.

Terug naar het nieuws-overzicht