documenten

 Voor wet- en regelgeving verwijzen wij u naar de website van de Nederlandse Orde.

Huishoudelijk reglement Haagse Orde 2016

Leidraad verdeling vergoeding bij opvolging in toevoegingszaken

Beleidsregel bestuursrechtelijke handhaving Wwft 2018

Financieel besluit 2024

Beleidsregel Toezicht Wwft 2023

Bijlage 1 bij Beleidsregel toezicht Wwft 2023

Toelichting bij Beleidsregel Wwft 2023

Beleidsregel recidive juni 2019

Beleidsregel Schorsing in de uitoefening van de praktijk februari 2020

Beleidsregel vrijstelling herintreders 

Richtlijn vereffening stichting derdengelden 2021

Besluit mandaat Deken Den Haag

Besluit mandaat Toezicht Den Haag

Besluit mandaat volmacht en machtiging van de raad van de orde in het arrondissement Den Haag

Beleidsregel bestuursrechtelijke handhaving advocatuur 2024 - arrondissement Den Haag

bijlage I Beleidsregel bestuursrechtelijke handhaving 2024 - arrondissement Den Haag

De deken van de orde van advocaten in het arrondissement is belast met het toezicht op de advocaten die kantoor houden in zijn arrondissement. Alle wet- en regelgeving die op een advocaat van toepassing is, is tuchtrechtelijk handhaafbaar. Per 1 januari 2015 kan de deken een beperkt aantal normen ook bestuursrechtelijk handhaven: voor overtreding van één of meerdere van deze normen kan hij een last onder dwangsom en/of een bestuurlijke boete opleggen (artikel 45g, eerste lid, Advocatenwet).