wwft

Advocaten zijn verplicht volgens de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) om bij bepaalde aangewezen diensten de cliënt te identificeren, te verifiëren en in het kader van die dienstverlening verrichte of voorgenomen ongebruikelijke transacties te melden.

De lokale deken is sinds 1 januari 2015 de toezichthouder op de naleving van de Wwft door advocaten. Een ongebruikelijke transactie dient te worden gemeld bij de Financial Intelligence Unit Nederland (FIU-Nederland).

 

Het dekenberaad heeft de Beleidsregel Toezicht Wwft 2018 vastgesteld. Voorts zijn risicoprofielen vastgesteld.

 

Kenniscentrum Wwft
Advocaten die vragen hebben over de toepassing van de Wwft in de praktijk kunnen contact opnemen met het kenniscentrum Wwft, dat is gevestigd bij het bureau van de Haagse Orde van Advocaten, via 070-416 61 29 of wwft@haagseorde.nl.

 

Handleiding  

NOvA: Algemene handleiding Wwft

Wanneer is de Wwft van toepassing?

Wanneer is de Wwft niet van toepassing?

 

Meer informatie:

FATF Report: Money Laundering and Terrorist Financing Vulnerabilities of Legal Professionals
A Lawyer's Guide to Detecting and Preventing Money Laundering
FIU informatieblad bevraging o.g.v. artikel 17 Wwft

 The European Commission: Anti-money laundering and counter terrorist financing