Informatie over aanwijzing van een advocaat door de deken


Op grond van artikel 13 Advocatenwet kan “de rechtszoekende die niet of niet tijdig een advocaat bereid vindt hem zijn diensten te verlenen in een zaak, waarin vertegenwoordiging door een advocaat is voorgeschreven dan wel bijstand uitsluitend door een advocaat kan geschieden” zich wenden tot de Deken van het arrondissement waar de zaak moet dienen, met verzoek een advocaat aan te wijzen.
 
Voor het indienen van een verzoek om aanwijzing kunt u gebruik maken van dit webformulier.  
 

Pas als het verzoek volledig is ingevuld en de op het formulier vermelde bijlagen zijn bijgevoegd kan de deken uw verzoek in behandeling nemen en beoordelen. Hierover ontvangt u zo spoedig mogelijk bericht.

Indien de deken uw verzoek afwijst kunt u hierover binnen zes weken na de bekendmaking van de beschikking houdende afwijzing van het verzoek beklag doen bij het Hof van Discipline.