Informatie over aanwijzing van een advocaat door de deken


Op grond van artikel 13 Advocatenwet kan “de rechtszoekende die niet of niet tijdig een advocaat bereid vindt hem zijn diensten te verlenen in een zaak, waarin vertegenwoordiging door een advocaat is voorgeschreven dan wel bijstand uitsluitend door een advocaat kan geschieden” zich wenden tot de Deken van het arrondissement waar de zaak moet dienen, met verzoek een advocaat aan te wijzen.
 
Het verzoek dient te worden gedaan door bijgevoegd formulier “Aanwijzing advocaat” volledig in te vullen en samen met de bijlagen te sturen aan bureau@haagseorde.nl.
 
Pas als het verzoek volledig is en ingeleverd kan de deken uw verzoek in behandeling nemen en gaan beoordelen. Hierover ontvangt u zo spoedig mogelijk bericht.
 
Indien de deken uw verzoek afwijst kunt u hierover binnen zes weken na de bekendmaking van de beschikking houdende afwijzing van het verzoek beklag doen bij het Hof van Discipline.