De stageperiode

 

 

 


De advocaat is op grond van artikel 9b lid 1 Advocatenwet verplicht de eerste drie jaar praktijk te voeren onder begeleiding van een patroon en bij deze kantoor te houden.

De Raad zal verzoeken tot vrijstelling van stagiaires die als ondernemer praktijk willen gaan voeren niet inwilligen. De stagiaire die vrijstelling wenst zal in loondienst moeten zijn bij een advocatenkantoor of bij een werkgever zoals bedoeld in de Verordening op de praktijkuitoefening in dienstbetrekking.

Meer informatie over de stageperiode, richtlijn arbeidsvoorwaarden stagiaires, examenreglement e.d. is terug te vinden op de website van de Nederlandse Orde.