Een eigen kantoor beginnen, opgave nieuw kantoor

In het kader van het toezicht dat de lokale deken uitoefent dienen alle nieuwe kantoren een Opgave nieuw kantoor in te vullen. Door deze Opgave nieuw kantoor krijgt de lokale deken een goed beeld van de kantoororganisatie. Aan de hand van deze opgave kan bovendien worden vast gesteld of aan de verordening wordt voldaan.

Uitnodiging voor Opgave nieuw kantoor

U krijgt een uitnodiging om de Opgave nieuw kantoor in te vullen als:
•u een nieuw kantoor start
•uw kantoor verhuist naar een ander arrondissement
•uw kantoor van structuur verandert (zoals het openen van een nieuwe vestiging of het veranderen van de rechtsvorm)


Na aanmelding bij Beheer Advocaten Registratie (BAR) ontvangt u een nieuw BAR-kantoornummer en de uitnodiging voor de Opgave nieuw kantoor.

Alleen digitaal beschikbaar

De Opgave nieuw kantoor is alleen digitaal beschikbaar. U ontvangt de uitnodiging automatisch per mail op of kort na de datum die u als startdatum van het kantoor aan BAR heeft doorgegeven. De uitnodiging voor de Opgave nieuw kantoor wordt verstuurd aan de advocaat die volgens onze gegevens kantoorbestuurder is.

De kantoorbestuurder:
•vult de Opgave nieuw kantoor in namens alle bij het kantoor ingeschreven advocaten
•is gemachtigd om met de advocatenpas in te loggen
•kan één andere persoon machtigen om de Opgave nieuw kantoor in te vullen


De lokale deken - in het arrondissement waar het kantoor gevestigd zal zijn - zal uw Opgave nieuw kantoor controleren. Na akkoord ontvangt de kantoorbestuurder de bevestiging.

Inschrijvingsvoorwaarden Raad voor Rechtsbijstand

De Raad voor Rechtsbijstand stelt als voorwaarden voor inschrijving een akkoord van de deken op de Opgave nieuw kantoor. U kunt in de Opgave nieuw kantoor aangeven of u zich wilt inschrijven bij de Raad voor Rechtsbijstand. De NOvA geeft wekelijks aan de Raad voor Rechtsbijstand door welke kantoren een geaccordeerde Opgave nieuw kantoor hebben. De Raad voor Rechtsbijstand wordt alleen op de hoogte gesteld van de accordering; de inhoud van de opgave blijft uiteraard vertrouwelijk.

Afhankelijk van uw antwoorden zal u mogelijk gevraagd worden bijlagen mee te sturen met de Opgave nieuw kantoor. Het gaan om de volgende stukken (indien van toepassing):
•Exemplaar briefpapier
•(Kosten)maatschapsovereenkomst
•Kantoor met 2 of meer advocaten, samenwerkingsverband: alle bescheiden en overeenkomsten met betrekking tot de organisatie van het kantoor
•Uittreksel Kamer van Koophandel
•Statuten BV, NV, Stichting, VOF
•Professioneel statuut
•Statuten van de stichting derdengelden
•Overeenkomst kantoor – stichting derdengelden
•Uittreksel van de Kamer van Koophandel van de stichting derdengelden.
•Overzicht namen en hoedanigheid bestuursleden stichting derdengelden
•Bewijs beroepsaansprakelijkheidsverzekering
•Lijst van de werkzame advocaten die verzekerd zijn tegen beroepsaansprakelijkheid (indien niet alle advocaten collectief verzekerd zijn dan aparte bewijzen verzekering)
•Vrijwaringsverklaring (eventueel van toepassing bij advocaat in dienstbetrekking of in dienst van de Staat)
•Verzekeringsbewijs nevenpraktijk
•Verzekeringsbewijs in- en uitlooprisico
•Betaalbewijs premie


Veelgestelde vragen met betrekking tot de Opgave nieuw kantoor

Ik heb als kantoorbestuurder een uitnodiging gekregen voor het invullen van de Opgave nieuw kantoor. Waarom sta ik bij de NOvA geregistreerd als kantoorbestuurder, en niet een andere advocaat van mijn kantoor?
Omdat u zich als eerste heeft gemeld bij BAR-beheer om ingeschreven te worden bij het nieuwe kantoor, bent u door de NOvA automatisch als kantoorbestuurder geregistreerd. Als u een andere advocaat van uw kantoor als kantoorbestuurder wilt laten registreren, dan kunt u dit doen door een mail te sturen naar bar@advocatenorde.nl

Ik heb als kantoorbestuurder een uitnodiging gekregen voor het invullen van de Opgave nieuw kantoor. Kan een andere advocaat van mijn kantoor de Opgave nieuw kantoor ook invullen?
Ja dat kan. U kunt een andere advocaat machtigen voor het invullen van de Opgave nieuw kantoor via https://portal.advocatenpas.nl/home

Ons kantoor heeft een uitnodiging ontvangen voor het invullen van de Opgave nieuw kantoor. Wij zijn een reeds bestaand kantoor, maar hebben alleen een naamswijziging ondergaan. Moet ons kantoor dan toch de Opgave nieuw kantoor invullen?
Een naamswijziging kan het resultaat zijn van een ingrijpende organisatorische wijziging. Dit is vanaf ‘de buitenkant’ niet te beoordelen. Daarom krijgt elk kantoor dat een naamswijziging heeft ondergaan een nieuw BAR-kantoornummer en daardoor een uitnodiging voor de Opgave nieuw kantoor. Mocht u van mening zijn dat het kantoor grotendeels hetzelfde is gebleven en u de opgave niet hoeft in te vullen, dan moet u hierover contact opnemen met het bureau van de orde in uw arrondissement.

Ik start binnenkort met een andere advocaat een nieuw kantoor. Wij hebben beide voor ons huidige kantoor de Opgave nieuw kantoor al een keer ingevuld. Moeten wij voor het nieuwe kantoor een Opgave nieuw kantoor invullen?
Ja, omdat u een nieuw kantoor start is sprake van een nieuwe organisatie. Het invullen van de Opgave nieuw kantoor is noodzakelijk, zodat de deken een beeld kan krijgen van de kantoororganisatie.

Ons kantoor is een bestaand kantoor en heeft een nevenvestiging geopend in een ander arrondissement. Wij hebben voor de nevenvestiging een uitnodiging ontvangen voor het invullen van de Opgave nieuw kantoor. Moet ons kantoor de Opgave nieuw kantoor voor de nevenvestiging invullen?
Voor de orde van advocaten in het arrondissement waar de nevenvestiging is geopend, is dit een ‘nieuw’ kantoor. Daarom dient u voor de nevenvestiging de Opgave nieuw kantoor in te vullen.

Aan wie moet ons kantoor de ingevulde Opgave nieuw kantoor toesturen?
Als u de Opgave nieuw kantoor heeft ingevuld en u rondt deze af, dan wordt deze automatisch doorgestuurd naar de orde van advocaten van het arrondissement waar het nieuwe kantoor gevestigd is. De orde zal dan de opgave beoordelen.

Ik wil me inschrijven bij de Raad voor Rechtsbijstand. Hoe en wanneer wordt de Raad voor Rechtsbijstand ingelicht over de accordering van onze Opgave nieuw kantoor?
Als u zich in wilt schrijven bij de Raad voor Rechtsbijstand dan kunt u dit in de Opgave nieuw kantoor aangeven. De NOvA geeft in dat geval wekelijks aan de Raad voor Rechtsbijstand door welke kantoren een geaccordeerde Opgave nieuw kantoor hebben gekregen. De Raad voor Rechtsbijstand wordt alleen op de hoogte gesteld van de accordering; de inhoud van de opgave blijft uiteraard vertrouwelijk.

Andere vragen?

Mocht u inhoudelijke vragen hebben over de opgave, dan kunt u hierover contact opnemen met het bureau van de orde in uw arrondissement.
Voor technische vragen kunt u contact opnemen met de NOvA via informatiepunt@advocatenorde.nl of via 070-335 35 54