Dekenberaad

 

De elf lokale raden van de orde zijn op grond van de Advocatenwet belast met het toezicht binnen het eigen arrondissement. Voorzitter van die lokale raad van de orde is de lokale deken. Sinds het bestaan van de Nederlandse Orde van Advocaten komen de lokale dekens periodiek bijeen om onder meer ontwikkelingen op het gebied van het toezicht met elkaar te bespreken.

Zie voor meer informatie de website van het dekenberaad, https://www.toezichtadvocatuur.nl/.