IK HEB EEN KLACHT OVER EEN ADVOCAAT (niet mijn eigen advocaat)

 

Indien u een klacht heeft over een advocaat die niet uit eigen advocaat is kunt u terecht bij de deken van de orde van advocaten in het arrondissement waar deze advocaat kantoor houdt.

Klacht indienen bij de deken

Om een klacht in te dienen maakt u gebruik van dit webformulier. Let er op dat u het webformulier zo volledig mogelijk invult. Velden met een * zijn verplicht.

Het is van belang dat u de inhoud van uw klacht op de in het webformulier aangegeven plek puntsgewijs beschrijft. Voeg alleen bijlagen bij die relevant zijn voor de beoordeling van uw klacht en nummer deze bijlagen. U wordt verzocht in de omschrijving van uw klacht naar deze genummerde bijlagen en relevante alinea’s in deze bijlage te verwijzen. Let op; onduidelijke of onvolledige verwijzingen kunnen de klachtbehandeling vertragen.

Bij het onderzoek naar uw klacht volgt de deken de leidraad dekenaal klachtonderzoek. In het kader van het onderzoek bekijkt de deken ook de mogelijkheden om de klacht, bijvoorbeeld door bemiddeling, op te lossen. Indien u voor bemiddeling voelt kunt u dat ook specifiek benoemen in het webformulier. U kunt de deken in elk stadium vragen om het klachtdossier ter beoordeling aan de tuchtrechter voor te leggen, maar de deken is verplicht elke bij hem ingediende klacht eerst zelf te onderzoeken. De deken kan geen bindende uitspraak doen over uw klacht, de tuchtrechter wel.

Tuchtrechter

Om het klachtdossier ter beoordeling aan de tuchtrechter voor te leggen dient u €50,- griffierecht per advocaat te betalen. De raad van discipline is de tuchtrechter. Deze kan advocaten die zich niet aan de regels hebben gehouden vijf verschillende maatregelen opleggen: een waarschuwing, een berisping, een geldboete, een schorsing in de beroepsuitoefening en schrapping als advocaat. Al deze maatregelen zijn gericht tegen de advocaat. De raad van discipline kan in princi­pe geen schadevergoeding vaststellen. Als het u juist te doen is om schadevergoeding, kunt u een procedure bij de civiele rechter tegen uw advocaat aanspannen.

Bent u het niet eens met de uitspraak van de raad van discipline, dan kunt u in een aantal gevallen in hoger beroep bij het hof van discipline. De advocaat kan ook in beroep gaan. Het hof bekijkt uw zaak nog eens en stelt vast of de raad van discipline de juiste beslissing heeft genomen of dat de uitspraak moet worden aangepast.

FAQ Klachten