wwft

Advocaten zijn verplicht volgens de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) om bij bepaalde aangewezen diensten de cliënt te identificeren, te verifiëren en in het kader van die dienstverlening verrichte of voorgenomen ongebruikelijke transacties te melden.

De lokale deken is sinds 1 januari 2015 de toezichthouder op de naleving van de Wwft door advocaten. Een ongebruikelijke transactie dient te worden gemeld bij de Financial Intelligence Unit Nederland (FIU-Nederland).

 

Toezicht Wwft 

Beleidsregel Toezicht Wwft 2023

Bijlage 1 bij Beleidsregel toezicht Wwft 2023

Toelichting bij de Beleidsregel Wwft 2023

Beleidsregel bestuursrechtelijke handhaving Wwft 2018

 

Kenniscentrum Wwft
Advocaten die vragen hebben over de toepassing van de Wwft in de praktijk kunnen contact opnemen met het kenniscentrum Wwft. Het kenniscentrum is gevestigd bij het bureau van de Haagse Orde van Advocaten, maar staat open voor advocaten uit alle (Nederlandse) arrondissementen. Vragen worden vertrouwelijk behandeld en niet gedeeld met de deken of met medewerkers van het bureau.
Het kenniscentrum is bereikbaar via 070-416 61 29 of wwft@haagseorde.nl.

FAQ Kenniscentrum  

 

Modellen

Model risicobeleid

Model Wwft formulier

Model Wwft formulier (Excel)

 

Handleiding  

NOvA: Handleiding Wwft en UBO-register voor advocaten

 

Meer informatie:

5e anti witwas richtlijn van 30 mei 2018: EU 2018/843
Besluit implementatie 6e anti witwas richtlijn gepubliceerd in de Staatscourant van 30 november 2020
Oprichting EU anti-witwasautoriteit (AMLA)
FATF Report: Risk-based Approach for Legal Professionals
FATF Report: Terrorist Financing Risk Assessment Guidance
FATF Report: Money Laundering and Terrorist Financing Vulnerabilities of Legal Professionals
A Lawyer's Guide to Detecting and Preventing Money Laundering
www.fiu-nederland.nl
Implementatiewet Vierde anti-witwasrichtlijn
Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft)

National Risk Assessment Terrorismefinanciering 2019 (*Maak steeds van de meest recente versie gebruik)
Supranational Risk Assessment Report 2022 (*Maak steeds gebruik van de meest recente versie gebruik)