wwft

Advocaten zijn verplicht volgens de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) om bij bepaalde aangewezen diensten de cliënt te identificeren, te verifiëren en in het kader van die dienstverlening verrichte of voorgenomen ongebruikelijke transacties te melden.

De lokale deken is sinds 1 januari 2015 de toezichthouder op de naleving van de Wwft door advocaten. Een ongebruikelijke transactie dient te worden gemeld bij de Financial Intelligence Unit Nederland (FIU-Nederland).

De Nederlandse orde van advocaten heeft met betrekking tot de Wwft een algemene handleiding samengesteld. Deze handleiding biedt advocaten en medewerkers van advocatenkantoren handvatten voor de naleving van de identificatie- en meldingsplicht op grond van de Wwft.

Wanneer is de Wwft van toepassing

Wanneer is de Wwft niet van toepassing

Wijzigingen per 25 juli 2018
De Implementatiewet Vierde anti-witwasrichtlijn is met ingang van 25 juli 2018 in werking getreden.

De belangrijkste onderdelen van de gewijzigde Wwft vindt u hier

Kenniscentrum Wwft
Advocaten die vragen hebben over de toepassing van de Wwft in de praktijk kunnen contact opnemen met het kenniscentrum Wwft, dat is gevestigd bij het bureau van de Haagse Orde van Advocaten, via 070 - 416 61 29 of wwft@advocatenorde.nl.

Meer informatie:
FATF Report: Money Laundering and Terrorist Financing Vulnerabilities of Legal Professionals
A Lawyer's Guide to Detecting and Preventing Money Laundering
FIU informatieblad bevraging o.g.v. artikel 17 Wwft

 The European Commission: Anti-money laundering and counter terrorist financing