Samenstelling College van Afgevaardigden

De samenstelling van het college van afgevaardigden in het arrondissement Den Haag is per 1 april 2019:

Leden:

 

Mr. A.B.B. Beelaard
Johan van Oldenbarneveltlaan 87
2582 NK DEN HAAG
tel. 070-363.19.61
fax 070-356.26.28
e-mail: benbeelaard@beelaardbreetveld.nl
gefinancierde rechtsbijstand, jeugd- en strafrecht

 

Mw. mr. E.H.L. Vervuurt
Johan de Wittlaan 15
Postbus 18511
2502 EM DEN HAAG
Tel.: 070 -318.42.00
Fax: 070-356.13.40
e-mail: l.vervuurt@bvvg.nl
communicatie, financiën

Mw. mr. C.M.H. van Vliet
Sportlaan 40
Postbus 18598
2502 EN DEN HAAG
tel. 070-311.54.11
fax 070-311.54.12
e-mail: vanvliet@delissenmartens.nl
gefinancierde rechtsbijstand, jeugd- en strafrecht

 

Mr. F.G. Schalker
Houtsingel 19
Postbus 3020
2700 LA ZOETERMEER
Tel: 079-330.33.07
Fax: 079-342.79.90
e-mail: fg.schalker@das.nl
gedrags- en tuchtrecht


Mr. B.J. de Deugd
Dorpsstraat 30
Postbus 78
2910 AB NIEUWERKERK A/D IJSSEL
Tel: 0180-390.733
Fax: 0180-390.734
e-mail: info@deugdadvocaten.nl
financiën, kleine kantoren

 

Mw. mr. M.S. Verboom
Nassaulaan 15
Postbus 801
2501 CV  DEN HAAG
Tel: 070-361.70.02
Fax: 070-361.60.32
e-mail: machteldverboom@hvradvocaten.nl

 


Plaatsvervangende leden:

 

Mr. J.C. Koster
Barbarasteeg 1
Postbus 3108
2601 DC DELFT
tel: 015-215.29.29
fax: 015-214.65.99
e-mail: koster@advocatendelft.nl

 

Mr. M.H.J. van Maanen
Postbus 30457
2501 GL Den Haag
Tel: 070-376.06.06
Fax: 070-365.18.56
e-mail: martijn.vanmaanen@barentskrans.nl

 

Mw. mr. W.A. Timmer
Binckhorstlaan 36
2516 BE DEN HAAG
Tel: 070-310.00.60
Fax: 070-310.00.69
e-mail: timmer@haagschemeesters.nl