Aanmelding Jaarvergadering Haagse Orde van Advocaten 24 maart 2023

Datum: 24 maart  2023
Aanvangstijd: 16:00
Locatie: Leonardo Royal Hotel Den Haag

 

 

Geachte collega’s, confrères, amicae, amici,

Hierbij nodig ik u van harte uit voor de jaarvergadering van de Haagse orde op vrijdag 24 maart a.s. om 16:00 uur in het Leonardo Royal Hotel, Van Stolkweg 1, Den Haag. Deze locatie is zowel met het OV als de auto goed bereikbaar.

Na een goed bezochte jaarvergadering in 2022, kijkt de Raad van de Orde er wederom zeer naar uit om u in persoon te kunnen ontmoeten. Uw deelname wordt erg op prijs gesteld en we hebben weer een mooi programma voor u in petto.

De conceptagenda treft u hierbij aan: link naar concept. De definitieve agenda, het jaarverslag over het ordejaar 2022, de notulen van de jaarvergadering van 31 maart 2022, de jaarrekening over 2022 met het bestuursverslag en de begroting voor het ordejaar 2023, kunt u vanaf één week voor de vergadering inzien op onze website (na inlog met uw advocatenpas): link naar besloten deel.

Tijdens de vergadering zullen ook de aanwezige jubilarissen die 40 jaar advocaat zijn in het zonnetje worden gezet.

Aansluitend vangt de borrel aan in de foyer en daarna kunnen de deelnemers die zich van tevoren hebben aangemeld, samen met de Raad gaan dineren in het restaurant van het Leonardo Royal Hotel.

Om een inschatting te kunnen maken van het aantal deelnemers aan de jaarvergadering en de aansluitende borrel, verzoeken wij u vriendelijk om u van tevoren aan te melden via de link hieronder.

Voor het diner is separate aanmelding vereist via deze link. Hierbij is sprake van een vast menu. Indien u geheel vegetarisch wilt eten, dieetwensen of allergieën heeft, verzoeken wij u om deze via bureau@haagseorde.nl door te geven aan de organisatie.

Wij hopen u in groten getale te treffen op 24 maart 2023!

 

Met hartelijke groet,
namens de Raad van de Orde

 

Inge Aardoom-Fuchs

 

inschrijven

Inschrijven U kunt zich inschrijven voor Aanmelding Jaarvergadering Haagse Orde van Advocaten 24 maart 2023
Terug naar het agenda-overzicht