- Vacature stafjurist Haagse Orde van Advocaten (3 dagen/24 uur)

VACATURE STAFJURIST (3 dagen/24 uur)
Orde van advocaten in het arrondissement Den Haag


Het speelveld
De Haagse Orde van Advocaten is de beroepsorganisatie van de ruim 1900 advocaten die in het arrondissement Den Haag de praktijk uitoefenen. De Raad van de Orde vormt het bestuur van de Orde. De deken is voorzitter, en houdt toezicht op de advocaten in het arrondissement. Hij is onder andere verantwoordelijk voor de klachtbehandeling en bemiddeling. De Raad van de Orde behartigt de belangen van de advocatuur en neemt maatregelen ter bevordering van een goede praktijkuitoefening. Bij de Haagse Orde van advocaten is het Kenniscentrum Wwft gevestigd, dat is ingesteld door het dekenberaad.


Het Bureau
Het Bureau bestaat momenteel uit tien medewerkers, waarvan vier advocaten. De vacature  betreft een uitbreiding van het juridisch team. De medewerkers van het Bureau ondersteunen zelfstandig de deken en overige leden van de Raad bij de uitvoering van hun taken. Verder verzorgt het Bureau de eerstelijns informatievoorziening aan advocaten ter ondersteuning van een goede praktijkuitoefening. Twee leden van het juridisch team zijn naast klacht- en tuchtrecht ook gespecialiseerd in Wwft en adviseren advocaten uit het hele land vanuit het Kenniscentrum Wwft.


Jouw werkzaamheden
De stafjurist zal worden belast met verschillende taken en werkzaamheden. Deze bestaan onder meer uit:

  • het onderzoek en de bemiddeling van klachten die tegen advocaten worden ingediend;
  • het geven van advies aan advocaten;
  • het behandelen van verzoeken tot aanwijzing van een advocaat op grond van artikel 13 Advocatenwet;
  • het bezoeken van advocatenkantoren en de voorbereiding en verslaglegging hiervan;
  • het maken van bestuursrechtelijke besluiten en voeren van bestuursrechtelijke  procedures.


De stafjuristen hebben veel overleg met elkaar, met de deken en met de adjunct-secretaris.
Zij voeren zelfstandig praktijk en worden administratief ondersteund.


Jouw profiel
Je hebt een studie Nederlands recht afgerond en affiniteit met de advocatuur en klacht- en  tuchtrecht. In verband met de samenstelling van de staf is bestuursrechtelijke kennis en ervaring gewenst.


Een belangrijke vaardigheid is dat je een dossier snel en helder kunt samenvatten, een  (juridische) analyse kunt maken, en deze analyse goed en snel kunt verwoorden op papier.


Wij zoeken een communicatief vaardige jurist, die integer en verantwoordelijk is, stressbestendig en doortastend, en die graag in een team werkt, dat collegialiteit, professionaliteit en werkplezier hoog in het vaandel heeft staan.


Reageren
Sollicitatiebrieven met c.v. kunnen -bij voorkeur per e-mail- tot 15 oktober 2021 worden gericht aan de adjunct-secretaris, mevrouw mr. Saskia van der Toorn, e-mail: svandertoorn@haagseorde.nl. Voor meer informatie kunt u haar ook bellen, tel. 070-416.61.20.


Acquisitie naar aanleiding van dit bericht wordt niet op prijs gesteld.

Terug naar het nieuws-overzicht