toezichtbeleid Wwft

 

Met ingang van 25 juli 2018 is de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme gewijzigd. In de wet is een aantal open normen opgenomen. De dekens van de verschillende arrondissementen hebben een deel van deze open normen ingevuld en hebben in het Dekenberaad van 16 januari 2019 uniform toezichtbeleid vastgesteld. De tekst van de beleidsregel wordt hierbij gepubliceerd. Tevens is een voorbeeld gemaakt van risicoprofielen die gebruikt kunnen worden bij het opstellen van risicobeleid als bedoeld in de beleidsregel. Een link naar de diverse voorbeelden treft u hieronder aan.

 

Model Risicobeleid kleine kantoren (minder dan 10 advocaten)

Model Risicobeleid middelgrote kantoren (10-50 advocaten)

Model Risicobeleid grote kantoren (50 of meer advocaten)

 

Beleidsregel bestuursrechtelijke handhaving Wwft 2018

Beleidsregel Toezicht Wwft 2018

Beleidsregel Toezicht Wwft 2018 Bijlage I