Klachtenprocedure

Onderstaande documenten kunt u gebruiken voor het indienen van een klacht bij de deken:


Zie voor meer informatie "Problemen met uw advocaat"

 

Dekenspreekuur

Indien u een probleem hebt met een advocaat uit het arrondissement Den Haag kunt u zich telefonisch tot het Bureau van de Orde wenden, alwaar beoordeeld zal worden of uw klacht tijdens het dekenspreekuur nadere bespreking behoeft. Mocht een nadere bespreking gewenst zijn, dan zal vanuit het Bureau van de Orde met u een afspraak worden gemaakt voor een bezoek aan het dekenspreekuur. Vanzelfsprekend staat het u ook vrij - bij voorkeur zelfs - u schriftelijk te wenden tot het Bureau van de Orde.

Bureau van de Orde
Postbus 84093
2508 AB DEN HAAG
telefoonnummer 070-416.61.22 (van 09:30 tot 12.30 uur en van 13:30 tot 16:30 uur)
faxnummer 070-416.61.25