Contactgegevens bureau haagse Orde

De Raad wordt in de uitvoering van zijn taken ondersteund door het Bureau van de Orde van Advocaten. De contacten met de leden van de Raad verlopen via het Bureau.

 

Samenstelling Bureau

 

Mw. mr. S. van der Toorn, advocaat/adjunct-secretaris Raad van de Orde/directeur (niet op woensdag)
Mw. mr. A.H. Bollemeijer, advocaat/stafjurist, advies, bemiddeling en klachten (niet op woensdag)
Mw. mr. S.A.A. Hendrickx, advocaat/stafjurist, advies, bemiddeling, klachten, CCV en opleiding (niet op maandag)
Mw. mr. A. Kersseboom, stafjurist, opgave nieuw kantoor, advies, bemiddeling, klachten, functionaris gegevensbescherming (niet op donderdag)
Mw. mr. R. van Valen, stafjurist, entreetoetsen, advies, bemiddeling, klachten (niet op donderdag)

 

Mw. S.D.M. Moestadja, bureaumedewerkster (niet op woensdag)
Mw. M. Roeloffs, bureaumedewerkster (niet op vrijdag)
Mw. M. IJzendoorn, bureaumedewerkster (niet op woensdag en vrijdag)
Mw. M.H. Vierling, bureaumedewerkster (niet op maandag)
Mw. T.M. Helleman, bureaumedewerkster

 

 

 

Voor de samenstelling van de Raad van de Orde Den Haag klik hier

 

Het Bureau is te bereiken via:

Postbus 84093
2508 AB Den Haag
Tel: 070 - 416.61.22 (tussen 10:00 en 13:30 uur)
Fax: 070 - 416.61.25
Email: bureau@haagseorde.nl

 

In geval van spoed verzoeken wij u een e-mail te sturen naar bureau@haagseorde.nl.